Uniwersytet Warszawski
English Version
IPSiR UW
Strona Główna
Ośrodek Badań Praw Człowieka Pracownia Prawa Policyjnego
Pracownicy
Badania / Granty
Seminaria Naukowe
Dydaktyka
Biblioteka
Konferencje
Aktualności
Linki
 

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej została powołana w IPSiR w 1978 roku, i do roku 2002 nosiła nazwę Zakładu Kryminologii i Polityki Kryminalnej.

Katedra zatrudnia 9 kryminologów w tym dwóch profesorów tytularnych oraz jednego doktora habilitowanego. Ponadto czterech jej pracowników ma tytuł naukowy doktora. Jeden z naszych kryminologów ma "wyjściowe" wykształcenie socjologiczne, jeden - ekonomiczne, dwóch jest absolwentami IPSiR. Pozostałych pięciu jest prawnikami, z tym, że jeden jest też absolwentem IPSiR a dwóch ukończyło studia doktorancki z zakresu kryminologii.

Wizytówką badań naukowych i publikacji pracowników naszej Katedry są analizy dynamiki przestępczości w Polsce, metodologia badań kryminologicznych, teorie kryminologiczne, zapobieganie przestępczości w wielkich miastach, badanie sprawców zabójstw, zbrodnie państwa, wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec specyficznych kategorii więźniów, funkcjonowanie sądownictwa oraz przestrzeganie wolności podstawowych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Katedra oferuje studentom wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia i kliniki z zakresu kryminologii, polityki kryminalnej, w tym porównawczej, praw człowieka, wiktymologii, praw socjalnych. Studenci mają zapewniona możliwość konfrontowania zdobytej wiedzy z praktyka w najważniejszych z perspektywy przyszłych ról zawodowych instytucjach władzy oraz organizacji pozarządowych. Każdy student ma możliwość uczestniczenia w zebraniach naukowych pracowników Katedry. Najlepsi absolwenci mają możliwość uczestniczenia w seminarium doktorskim.

 

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

 
=count($wiad)-4; $i--) { $linia = explode("-;-", $wiad[$i]); $tytul_wiad = $linia[0]; $tresc_wiad = $linia[1]; print("

$tytul_wiad

"); print("

"); $a=0; while ($a<100) { print($tresc_wiad[$a]); $a++; }; print("

"); } } } pokaz_wiadomosci("aktualnosci.txt"); ?>