Uniwersytet Warszawski
English Version
IPSiR UW
Strona Główna
Ośrodek Badań Praw Człowieka Pracownia Prawa Policyjnego
Pracownicy
Badania / Granty
Seminaria Naukowe
Dydaktyka
Biblioteka
Konferencje
Aktualności
Linki
 

Granty Międzynarodowe

 

Handlu Ludźmi Zapobieganie i Ściganie - Projekt Szkoleniowy

Centrum Badania Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR) otrzymało za pośrednictwem Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce dotację Departamentu Stanu USA na zrealizowanie projektu szkoleniowego dla funkcjonariuszy publicznych w zakresie zapobiegania i ścigania handlu ludźmi.

 

Międzynarodowe Badania Nad Przemocą Wobec Kobiet

IVAWS jest Międzynarodowym Programem Badań nad Przemocą wobec Kobiet, realizowanym pod auspicjami ONZ w latach 2002-2005 w kilkunastu krajach.

 

 

Tematy Badań prowadzonych przez pracowników Katedry

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

Kara dożywotniego pozbawienia wolności. Pierwsze 50 osób skazanych prawomocnie w Polsce w latach 1995-2001.

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

Więźniowie dożywotni, zbrodnia, sprawca i kara.

dr Beata Gruszczyńska

Ryzyko Wiktymizacyjne a sytuacja makro-społeczna w krajach postkomunistycznych.

dr Beata Gruszczyńska

Trendy przestępczości. Porównania międzynarodowe.

dr Zbigniew Lasocik

Motywy i sposoby działania sprawców zabójstw.

dr Zbigniew Lasocik

Systemy więzienne w odmiennych systemach społecznych i prawnych.

dr Zbigniew Lasocik

Zabójcy na zlecenie - publikacja wyników badań.

mgr Dorota Rowicka

Funkcjonowanie służb specjalnych w społeczeństwie w okresie transformacji.