Uniwersytet Warszawski
English Version
IPSiR UW
Strona Główna
Ośrodek Badań Praw Człowieka Pracownia Prawa Policyjnego
Pracownicy
Badania / Granty
Seminaria Naukowe
Dydaktyka
Biblioteka
Konferencje
Aktualności
Linki
 

Linki

Polska

Komenda Główna Policji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Europa

European Society of Criminology

5th Annual Conference of the European Society of Criminology, Cracow 2005

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

Council of Europe

The European Institute for Crime Prevention and Control - Helsinki

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Home Office, Research, Development and Statistics Directorate

Bundeskriminalamt - Wiesbaden

Max-Planck Institut fur auslandisches und internationales Strafrecht

University of Cambridge, Institute od Criminology

Projekt Badawczy "Insecurities in European Cities"

Stany Zjednoczone

American Society of Criminology

US Department of Justice, Bureau of Justice Statistics

Federal Bureau of Investigation

National Archive of Criminal Justice Data

Sam Huston State University, College of Criminal Justice

Organizacje Międzynarodowe

International Narcotics Control Board