Ośrodek Badań Praw Człowieka funkcjonuje w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji od 1992 r. Kierowany jest przez profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Skupia siedmiu pracowników naukowych. Podejmuje prace badawcze i dydaktyczne związane z propagowaniem idei praw człowieka.

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Kierownik Ośrodka

dr Teodor Bulenda

dr Beata Gruszczyńska

dr Zbigniew Lasocik

dr Elżbieta Morawska

mgr Andrzej Kremplewski

mgr Dorota Rowicka