Uniwersytet Warszawski
English Version
IPSiR UW
Strona Główna
Ośrodek Badań Praw Człowieka Pracownia Prawa Policyjnego
Pracownicy
Badania / Granty
Seminaria Naukowe
Dydaktyka
Biblioteka
Konferencje
Aktualności
Linki
 

Kierownik Katedry

 

 
prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
Profesor, Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Kierownik Ośrodka Badań Praw Człowieka
e-mail: rzepa@uw.edu.pl
rzepa@hfhrpol.waw.pl

Pracownicy Katedry

 

 
prof. dr hab. Anna Kossowska
Profesor, Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
e-mail: mozarowska@inp.pan.pl

 

 
prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
Profesor, Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
e-mail: iws@iws.org.pl
asiemaszko@iws.org.pl

 

 
dr hab. Zbigniew Lasocik
Doktor, Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
e-mail: zlasocik@uw.edu.pl

 

 
dr Teodor Bulenda
Doktor, Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Kierownik Pracowni Prawa Policyjnego
e-mail: t.bulenda@brpo.gov.pl

 

 
dr Beata Gruszczyńska
Doktor, Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Kierownik Pracowni Komputerowej IPSiR
Ekspert Rady Europy
e-mail: b.gruszczynska@uw.edu.pl
www: www.kryminologia.ipsir.uw.edu.pl/b.gruszczynska

 

 
dr Danuta Wiśniewska-Cazals
Doktor, Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
e-mail: danuta.wisniewska-cazals@coe.int

 

 
mgr Andrzej Kremplewski
Magister, Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
e-mail: krempy@hfhrpol.waw.pl

 

 
mgr Dorota Rowicka
Magister, Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
e-mail: dorotarow@interia.pl